Deze pagina bevat quotes waar ik tegenaan loop en die ik leuk, raak, of opmerkelijk vind.

Hoewel uitspraken waar ik het pertinent mee oneens ben hier niet zonder commentaar van mijn kant opgenomen zullen worden betekent het feit dat een quote hier is opgenomen niet noodzakelijkerwijs dat ik het onverkort met de stelling eens ben. Dit uiteraard met uitzondering van de uitspraken die aan mijzelf worden toegeschreven.

Alle uitspraken worden hier weergegeven in de vorm en taal, en toegewezen aan de persoon die de uitspraak gedaan zou hebben, zoals ik ze heb aangetroffen.
Er is geen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid of correctheid van de bronnen.

UitspraakDoor
Simplicity is a great virtue but it requires hard work to achieve it and education to appreciate it. And to make it worse: complexity sells betterEdger W. Dijkstra
Don't judge me by my past. I don't live there anymorePetteri Tarkkonen (via twitter)
The happiest people don't have the best of everything, they make the best of everythingJoshua Davidson (via twitter)
The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotton.Mico Yuk (via twitter)
Een vrijgezel is misschien een even grote idioot als een gehuwde man. Maar het wordt hem niet iedere dag gezegd.Wiet van Broeckhoven
My people skills are just fine.
It's my tolerance to idiots that needs work.
T-shirt opschrift
Vertrouwen is het zetten van de eerste stap zonder dat je de hele trap ziet.Martin Luther King
I don't have an issue with what you do in the church, but I'm going to be up in your face if you're going to knock on my science classroom and tell me they've got to teach what you're teaching in your Sunday school.
Because that's when we're going to fight.
Neil deGrasse Tyson
If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?Albert Einstein
There are 10 kinds of people in this world:
Those who understand binary and those who don't
Onbekend
There are 10 kinds of people in this world:
Those who understand binary, those who don't, and those who weren't expecting a base 3 joke
@DBAKevlar
Het gaat er niet om wat ze van je af pakken, maar wat je doet met wat overblijft............Onbekend
Democratie is een proces waarin de mensen vrij zijn om de man te kiezen die van alles de schuld gaat krijgenLaurence Peter
Leef alsof je morgen doodgaat
Leer alsof je eeuwig leeft
Mahatma Gandhi
When you talk, you are only repeating what you already know.
But when you listen, you may learn something new.
Dalai Lama
Omdat hij nooit succes had gehad in de wereld, wreekte hij zich door zijn medemensen te belasteren.Voltaire
De beste manier om je dromen waar te maken, is wakker worden.@Modernegezegden
Choosing to be ignorant does not make knowledge (and, therefore, facts) go away or change in the least bit.
It just keeps you ignorant.
Steven Feuerstein
An apple a day keeps the doctor away...
...as long as you aim well
Winston Churchill
We all know that light travels faster than sound.
That's why certain people appear bright until you hear them speak.
Albert Einstein
A clever person solves a problem.
A wise person avoids it.
Albert Einstein
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidenceCharles Bukowski
You can't reason someone out of a position they didn't reason themselves intoOnbekend
Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.Albert Einstein
'Best practices' are usually 'adequate practices' that haven't caused big problems in the pastJonathan Lewis
It's better to have a hole in your team than an asshole in your teamDan Jacobs
Velen zijn hardnekkig ten opzichte van de eenmaal ingeslagen weg, weinigen ten opzichte van het nagestreefde doel.Friedrich Nietzsche
Alleenheerschappij vestigt zich het gemakkelijkst op de bouwvallen van tot bandeloosheid ontaarde vrijheid.George Washington
If there were a best way to do something, then we'd have never invented another way.Tom Kyte
De intellectueel is iemand, die pas in de allerlaatste plaats zijn toevlucht neemt tot denken; denken in de betekenis van: gedachten bij zich toelaten, die men officieus al heeft, maar nog niet heeft durven formuleren, omdat zij tegen het reeds geformuleerde indruischen.Menno ter Braak
People who say it cannot be done should not interrupt those who are doing it.George Bernard Shaw
De ideale commissie bestaat uit 2, 4 of 6 mensen, die geen tijd hebben en één die de zaken graag op zijn manier regelt.W. Sadgarden
We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.Albert Einstein
We're sorta like 711.
We're not always doing business, but we're always open.
The boondock saints
I'm here to save your ass, not kiss it!T-Shirt in New Orleans
Het gaat bij filosofie om het denken over het denken, het hoogstbereikbare is dat we minder bevooroordeeld zijn als we ons losweken van dingen die we doorgaans klakkeloos aanvaarden.Desanne van Brederode
Het handboek is doorslaggevend.
De werkelijkheid is dikwijls onnauwkeurig.
Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
Je bent een rund als je met vuurwerk stunt...Sire
... En het feit dat ik een mannelijk rund ben, maakt me nog geen Stier.Erik van Roon
Jullie mannen generaliseren altijd zo....collega van lang geleden, die verder toch best slim is
Freedom is a secular state of grace which exists in permanent tension with tyranny and which we can claim for ourselves only if we never, ever, seek to deny it to others.Martin Bell, Brits politicus
Door een vergadering te beleggen, geef je toe dat andere mensen jouw problemen maar moeten delen.Will Rogers
De bevolking van het heelal: GEEN.

Het is bekend dat er een oneindig aantal werelden bestaat. Domweg omdat er een oneindige hoeveelheid ruimte voorhanden is. Ze zijn evenwel niet alle bewoond. Er moet derhalve een eindig aantal bewoonde werelden zijn. Elk eindig getal gedeeld door oneindig komt neer op zo goed als niks, dus de gemiddelde bevolking van alle planeten in het heelal kan op nul worden gesteld.
Hieruit volgt dat de bevolking van het gehele heelal ook nul is en dat alle mensen die je eventueel van tijd tot tijd tegenkomt, louter het product zijn van een overspannen verbeelding.
Het transgalactisch liftershandboek tussen blz 938.324 en 938.326
Alleen in het woordenboek komt succes voor werk.Mark Twain
Het belangrijkste verschil tussen iets wat kapot kan gaan en iets wat onmogelijk kapot kan, is dat wanneer iets wat onmogelijk kapot kan kapot gaat, over het algemeen blijkt dat je onmogelijk bij het defect kunt komen en dat het niet te repareren is.Douglas Adams
Werken is het mooiste wat er is, laten we dus altijd zorgen dat we iets voor de volgende dag overlaten.Don Herald
Het enige verschil tussen een held en een dwaas is dat de held zijn dwaasheid heeft overleefd.Erik van Roon
Mensen beweren vaak dat domme vragen niet bestaan.
Zij hebben het mis. Die bestaan wel degelijk.
Maar het kost veel meer tijd en energie om domme fouten te herstellen dan om domme vragen te beantwoorden, dus stel alsjeblieft je domme vragen.
Een wijze leermeester die mij niet alleen natuurkundige principes heeft bijgebracht
Midden in de compacte massa kan men niet omvallen.
Het is daarom de ideale plaats voor mensen die niet op eigen benen kunnen staan.
Antoon Vloemans
Expert: iemand die zich mag vergissen wat de hoofdzaak betreft op voorwaarde dat de details onbetwistbaar juist zijn.Julien de Valckenaere
Leef niet alsof je nog duizenden jaren voor je hebt.
Het noodlot zit je op de hielen.
Neem het er goed van zolang leven en kracht tot je beschikking staan.
Marcus Aurelius, Romeins keizer
Ik ben het met de wiskunde niet eens.
Ik geloof namelijk dat de som van nullen een gevaarlijk getal is.
Stanislaw Jerzy Lec
Je hebt de middelbare leeftijd bereikt als je van een dokter en niet van een politieagent te horen krijgt dat je het wat kalmer aan moet doen.Adam Brody
There's no place like 127.0.0.1.Onbekend (Print op t-shirt)
Men kan de mensen verdelen in twee grote groepen: zij die zich door hun gevoel laten bedriegen, en zij die zich door hun verstand laten misleiden.Jean de Boisson
Een synoniem is een woord dat je gebruikt als je het woord waar je het eerst aan dacht niet kunt spellen.Burt Bacharach
De pessimist klaagt over de wind, de optimist verwacht dat die draait, en de realist stelt de zeilen bij.William Arthur Ward
Wees kalm bij een discussie, want opvliegendheid maakt vergissing tot fout en waarheid tot onbeleefdheid.George Herbert
Om een beschaving te vernietigen, moet je geen boeken verbranden.
Overtuig gewoon de mensen om er geen meer te lezen.
Ray Bradbury
De eenzaamheid te kunnen verdragen is een kracht - slechts de eenzaamheid te kunnen verdragen, een zwakheid.Pierre Reverdy
Elke uitgang is een ingang tot iets anders.Remco Jonckers
Mijn vrouw leidt een dubbel leven: het hare en het mijne.Wiet van Broeckhoven
Niets duurt voort behalve verandering.Heraclitus, Grieks filosoof
Als iemand voor zichzelf het gevoel heeft dat hij bijvoorbeeld als homoseksueel een bevredigende manier van leven heeft gevonden, waar zou ik dan de vlerkerigheid vandaan halen om hem naar een andere hoek te sturen?S. van der Kwast
De dwaasheden van anderen helpen ons nooit om zelf verstandig te worden.Napoleon
Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner.
Het is de duur bevochten stempel van de meester.
Godfried Bomans
Niets maakt ons laffer en gewetenlozer dan de zucht om door alle mensen bemind te worden.Marie von Ebner-Eschenbach
Wat mooiers kunnen de goden de mens schenken dan een knap gezicht, doch wat baat dit als ontevreden trekken het ontsieren?Erasmus
Als ik ongevraagd advies wil, dan vraag ik daar wel om!Alfred E. Neuman
Wat zijn mensen toch absurd!
Zij gebruiken nooit de vrijheden die zij bezitten, maar zij eisen diegenen die zij niet bezitten.
Zij hebben de vrijheid van gedachte, maar zij eisen de vrijheid van meningsuiting.
Sören Kierkegaard Deens filosoof
In tijden als deze helpt het te bedenken dat er altijd tijden als deze geweest zijn.Paul Harvey
Over smaak valt niet te twisten.
En de wansmaak buit dat handig uit.
Cor de Jonghe
Men kan beter zijn geestkracht aanwenden om de ongelukken die ons overkomen te dragen, dan om die welke ons kunnen overkomen te voorzien.Francois de la Rochefoucauld
Iemand die ze allemaal op een rijtje heeft moet uitkijken voor het dominoeffect.Onbekend
Tell people there's an invisible man in the sky who created the universe, and the vast majority will believe you.
Tell them the paint is wet, and they have to touch it to be sure.
George Carlin
A Person who won't read has no advantage over one who can't read.Mark Twain.